Anny Follesøy
Bergen, NorwayBrobygging
--
Type: Identity design and tableware – concept
Design by: Anny Follesøy
Year: 2022
This is a collective project 

I samarbeid med Bærekraftig Liv og nabolaget Møllendal i Bergen har vi arrangert en egenutviklet design thinking workshop og jobbet med å utarbeide et konsept for å gjøre området Møllendal et mer attraktivt og hyggelig sted å være, basert på deres behov. Dette er vårt forslag til beboerne. Både prosjektet og konseptet vårt innebærer tanken om å senke fotavtrykket og øke livskvalitet.
Det hele “avsluttet” med en lokal exhibition i regi av Fakultetet som en arena for å inpirere til å skape noe i nærområdet. 

Konseptet vårt Brobygging

I dette prosjektet har jeg hatt hovedansvaret for den visuelle utformingen, font, farger og produsering av tekst og layout til flyers.


©2021 Anny Follesøy